[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
FASHION DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
แนวทางการประกอบอาชีพ  
 

ลักษณะของงานที่ทำ
     ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีขั้นตอนหรือลักษณะการทำงานคล้ายกับนักออกแบบเครื่องประดับหรือนักออกแบบเครื่องเรือน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
     วิเคราะห์ ศึกษาวัสดุ ที่นำมาออกแบบสิ่งทอลายผ้า และเนื้อวัสดุ เพื่อตัดเย็บ และวิธีการตัดเย็บ รวมทั้งการควบคุมการตัดเย็บให้เป็น ไปตามแบบที่ออกไว้ ทำศิลปะการแต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ บางประยุกต์นี้ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิตเสื้อผ้า สิ่งถักสิ่งทอเพื่ออำพรางหรือแก้ไขข้อบกพร่องหารูปร่างของแต่ละบุคคลให้ออกมาดูดี มีบุคลิกภาพ นำเทคนิคหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน โดยจะมีขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ต้องรวบรวมความคิด ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
     2. ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง เพื่อลดระยะเวลาการทำงานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน ต้องทำการค้นคว้าวิจัยด้วย
     3. ทำการร่างแบบคร่าวๆ ตามแนวความคิด หรือตามจินตนาการ หรือจากความต้องการของลูกค้า
     4. นำภาพที่ร่างแล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต รวมทั้งการใช้ วัตถุดิบ และประเมินราคา 
     5. นำภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ (Pattern) วิธีการเย็บในรายละเอียด ปัก กุ๊น เดินลาย หรือ จับเดรปแล้วนำมาลงสีตามจริง เขียนภาพและอธิบายวิธีการทำให้ละเอียด และชัดเจนที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อให้ช่างทำตามแบบได้ 
     6. ส่งแบบ หรือชุดที่ตัดเนาไว้ให้ฝ่ายบริหารและลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง พิจารณาทดลองใส่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขั้นสุดท้าย 
     7. นำแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทำงานประสานกับช่างตัดเย็บ ช่างปัก เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ 
     
สภาพการจ้างงาน

     สำหรับนักออกแบบเสื้อผ้า หรือแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถและมีผลงานในระหว่างที่เป็นนักศึกษา เมื่อเริ่มทำงานกับบริษัทผลิตและ ออกแบบเสื้อผ้า อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนสำหรับวุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ และประโยควิชาชีพชั้นสูง อาจได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต้นเป็นเงินเดือนประมาณ 8,000 - 10,000 บาท ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินประมาณ 9,000 - 10,000 บาท หรืออาจมากกว่า ขึ้นอยู่กับฝีมือการออกแบบและประสบการณ์ของนักออกแบบแต่ละคนมีสวัสดิการ โบนัส และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ ส่วนมากผู้ประกอบอาชีพนี้ จะมีร้านหรือที่อาศัยเป็นตามที่รับออกแบบตัดเสื้อผ้าเป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้ดี สำหรับนักออกแบบประจำห้องเสื้อหรือร้านเสื้อใหญ่ๆ หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงานแสดงเป็นประจำนั้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงผลงานและคอลเล็คชั่น 
     
สภาพการทำงาน

     ผู้ประกอบอาชีพนี้ที่ทำงานในสถานประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะมีที่ทำงานที่ค่อนข้างเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการออกแบบ เช่น โต๊ะเขียนแบบ หุ่นลองเสื้อขนาดต่างๆ ตามที่ตัดเย็บ ผ้า กระดาษสร้างแพทเทิร์น และสีสำหรับลงสี เพื่อให้ภาพออกแบบเหมือนจริง อาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและให้สีได้เช่นกัน หรือสแกนภาพที่วาดแล้วลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การนำเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในกรณีผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปอาจมีผู้ช่วยทำงานในการสร้างแบบ (Pattern) 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
     ผู้สนใจในอาชีพนี้ ควรมีคุณสมบัติทั่วๆ ไปดังนี้ 
     
     1. มีความคิดสร้างสรรค์มีใจรักงานด้านออกแบบ มีมุมมองเรื่องของศิลป์ รักความสวยงามอาจมีพื้นฐาน ทางด้านศิลป์บ้าง 

     2. มีความกระตือรือร้น ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง กล้าคิดกล้าทำ กล้าที่จะถ่ายทอด 
     3. มีความสามารถในการถ่ายทอด ความคิดหรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้

     ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ :

     ผู้ที่มีคุณสมบัติขั้นต้นดังกล่าวสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป ซึ่งเปิดรับผู้สนใจเข้าเรียนโดยไม่่จำกัดวุฒิการศึกษาเพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค์ประสบการณ์และการฝึกหัด สำหรับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี นอกจากโรงเรียนหรือวิทยาลัยสายอาชีพแล้ว ยังสามารถสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยมีคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดสาขาวิชาการ ออกแบบพัสตราภรณ์ ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตกเพื่อสืบทอดมรดกและศิลปสิ่งทอของไทยในท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ คณะคหกรรมศาสตร์ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจเสื้อผ้า ฯลฯ 

โอกาสในการมีงานทำ
     ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน คือสามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ ได้มีความรู้ในเรื่องการบริหารการตลาด และการใช้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในวงการแฟชั่นในประเทศไทยยังไม่สามารถเป็นศูนย์กลางของการออกแบบแฟชั่นได้แต่กลับเป็นศูนย์กลางของวัตถุดิบอย่างเช่น ผ้าไหมและการผลิตเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกภายใต้ยี่ห้อสินค้าต่างประเทศและเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพราะมีค่าแรงราคาถูก 
     อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในวงการออกแบบเสื้อผ้าไทยถือว่ามีความสำเร็จในระดับหนึ่งที่การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปภายใต้ยี่ห้อไทย ได้มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศบ้างแล้ว เช่น Fly Now หรือในเรื่องของการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ และการให้สีตามที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการ และสามารถส่งออกได้ 
     นักออกแบบแฟชั่นในต่างประเทศหลายสถาบันต่างก็ให้ความสนใจแนวการแต่งกาย วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียมากขึ้น ดังนั้น นักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจวัตถุดิบในประเทศ และคิดสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก ตลาดสิ่งทอไทยในต่างประเทศ เช่น เสื้อผ้าถักสำเร็จรูป เสื้อผ้าทอสำเร็จรูปยังมีศักยภาพในการส่งออกสูง 
     นอกจากนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยเลือกใช้สินค้าไทย โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ได้มาตรฐานการส่งออก นับเป็นโอกาสอันดีที่นักออกแบบเสื้อผ้าสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มที่ หรือมีแนวคิดสร้างสรรค์งานใหม่ หรือแนวโน้มใหม่ที่มีเอกลักษณ์มีความ โดดเด่นในเรื่องของการใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดการขยายแหล่งวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยพยายามให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำมากที่สุด เพื่อคงต้นทุนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรี สิ่งทอในปี 2548เพราะเวลานั้นผู้นำด้านการตลาด แฟชั่น และเทคโนโลยีการผลิตเท่านั้นที่สามารถจะครองตลาดสิ่งทอในต่างประเทศ หรือแม้แต่ตลาดเสื้อผ้าบริเวณชายแดนไทยที่คู่แข่งขันสามารถนำเสื้อผ้าเข้ามาตีตลาดไทยได้ นักออกแบบเสื้อผ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องรักษาฐานตลาดของไทยไว้ทั้งในเชิงรุกในการผลิต สร้างเครือข่าย ทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร และ เครือข่ายจำหน่ายสินค้า
   
     แนวทางอาชีพ อื่นๆ

     - นักออกแบเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ
     - นักออกแบบเครื่องแต่งการสำหรับการแสดง
     - นักออกแบบลวดลายบนสิ่งทอ
     - นักออกแบบการแสดงสินค้า
     - นักออกแบบอิสระ
     - นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
     - ควบคุมการผลิดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
     - ควบคุมงานแผนกรีดและบรรจุ
     - รับราชการในกรมพลาธิการทหาร
     - รับราชการครู
     - ธุรกิจส่วนตัวด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป
     - รับสอนงานสิ่งทอที่เกี่ยวข้อง
     - ช่างเทคนิคด้านการย้อม-พิมพ์ สิ่งทอและการตกแต่ง 
     - ช่างเทคนิคด้านการทดสอบและวิเคราะห์สิ่งทอ
     - ช่างเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิด
     - นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
     - พนักงานขายสีการเคมีและเครื่องจักร
     - งายราชการและรัฐวิสาหกิจ
     - อาชีพอิสระและงานธุรกิจสิ่งทอเชิงพาณิชย์อื่นๆ 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
     ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ ก็คือการคงไว้ซึ่งการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์ไว้ ซึ่งต้องใช้โอกาสเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิต และการแสดงผลงานที่มีต้นทุนต่ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับไม่เพียงแต่รับในคำสั่งจากลูกค้าอย่างเดียวควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เช่น การศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ศึกษาด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สร้างแนวโน้มแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ และข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในความก้าวหน้าทันโลก และยืนอยู่ในอาชีพได้นาน และอาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทยกันทั่วประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
     ครู - อาจารย์ เจ้าของร้านหรือห้องเสื้อ เจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า นักออกแบบเครื่องประดับ