ชื่อ - นามสกุล :นางคนึง นึกชอบ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0895694072
Email :
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่ในกลุ่ม :