ชื่อ - นามสกุล :นางกันยา ช่างจตุรัส
ตำแหน่ง :ครูประจำสาขา
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำสาขาวิชา